Giới Thiệu

 • Trang web YEUTO.COM (sau đây gọi là trang web). Tạo lập website nhằm mục đích chia sẻ kiến thức và trải nghiệm cuộc sống đến với độc giả.
 • Trang web luôn nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và khách hàng. Với việc nhận thông tin từ khách hàng qua internet thông qua đăng ký người dùng, các chương trình khuyến mãi, mua hàng v.v..
 • Và việc quản lý và bảo vệ hợp lý thông tin cá nhân của khách hàng ngày càng trở nên quan trọng hơn trong những năm gần đây.

Định nghĩa thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho trang web như tên và họ, địa chỉ hoặc địa chỉ thực tế khác, số điện thoại hoặc địa chỉ email hay bất kỳ thông tin nào khác.

Thu thập thông tin cá nhân

 • Nếu người dùng không muốn cung cấp (đăng ký) thông tin cá nhân để sử dụng các ưu đãi từ trang web cung cấp, người dùng có thể từ chối làm như vậy theo toàn quyền quyết định của người dùng.
 • Trong những trường hợp đó, người dùng thể truy cập một số dịch vụ mà trang web cung cấp, như đặt hàng, nhận khuyến mãi, bình luận trên trang.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Khi người dùng cấp thông tin cá nhân (đăng ký).

 • Để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mong muốn.
 • Để cải tiến dịch vụ.
 • Để cung cấp thông tin về hàng hóa hoặc nhận tư vấn.
 • Để người dùng trở thành thành viên của trang web, tham gia bình luận và các hoạt động cộng đồng trên trang web.

Quy tắc không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Trang web sẽ không tiết lộ cho các bên thứ ba bất kỳ thông tin cá nhân nào được cung cấp (đăng ký) cho trang web, trừ những trường hợp sau:

 • Người dùng đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba.
 • Thông tin cá nhân của người dùng được cung cấp cho công ty liên kết theo yêu cầu của người dùng. (Ví dụ: Chỉ dẫn một nhà cung cấp dịch vụ giao hàng khi bạn đặt mua sản phẩm.)
 • Thông tin người dùng đã được xử lý (mã hóa) vào dữ liệu thống kê sẽ không tiết lộ danh tính của người dùng.

Trang web sẽ không sử dụng tên, địa chỉ email, địa chỉ thực tế, v.v. được cung cấp cho trang web trừ những trường hợp nêu trên cho bất kỳ hoạt động nào mà không có sự đồng ý của người dùng.

Sửa đổi thông tin người dùng.

Khi người dùng muốn đề cập tới thông tin cá nhân mà trang web sở hữu hoặc muốn chỉnh sửa hay xóa thông tin đó, hãy liên hệ qua địa chỉ mail: user@yeuto.com

Sau khi xác minh danh tính của người đưa ra yêu cầu, trang web sẽ chỉnh sửa/xóa thông tin theo yêu cầu.

Trang web không chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách nào đối với việc thu thập thông tin cá nhân tại các trang web do các công ty khác vận hành được giới thiệu trên trang web này

Hiểu biết khác.

Trang web không ngừng nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng đã cung cấp.

Trong trường hợp trang web thay đổi “Chính sách về quyền riêng tư”.

Người dùng sẽ nhận được thông báo trước nếu trang web đang sở hữu thông tin của người dùng.

Thông tin sẽ chính sách sẽ có hiệu lực khi được đăng lên Trang web.